หน้าแรก » หัวข้อพิเศษ

แบล็คแจ็คออนไลน์เพื่อความสนุก: เกมแบล็คแจ็คฟรีที่ดีที่สุดคืออะไร (รายการเต็มรูปแบบ)

2021年09月24日

 July 15, 2019

 Ruta Rimkiene

 Free Blackjack Games for Fun

 Top 16 Free Blackjack Variants to Play in 20191. Blackjack Surrender2. Double Exposure Blackjack3. Multihand Blackjack4. American Blackjack5. 21 Burn Blackjack6. European Blackjack7. Pirate 21 Blackjack8. Pontoon Blackjack9. Single Deck Blackjack10. Super 7 Blackjack11. Vegas Strip Blackjack: Gold Series12. Spanish Blackjack: Gold Series13. Premier Blackjack: High Streak14. Classic Blackjack: Gold Series15. Atlantic City Blackjack: Gold Series16. Blackjack: Lucky Sevens

 In this article:

 Top 16 best Blackjack game reviewsDemo versions to play online for free (18+. Registration needed.)Real money versions for those who need that

 All my friends will tell you the same – I don’t advocate betting real money on Blackjack, Slots, or any other Casino game. Not unless you know the game by heart, at least.

 You have to tame the game first.

 Which means – you have to play the demo version (for quite a while!) before you ever consider to move onto real money play.

 And as you’re looking for Blackjack –

 I suggest you play these free Blackjack games for fun first. Then, if you like them and you understand the intricacies of the best Blackjack strategy, you can decide if to change that or not.

 GameFree Play

 Blackjack SurrenderPLAY GAME

 Double Exposure BlackjackPLAY GAME

 Multi-Hand BlackjackPLAY GAME

 American BlackjackPLAY GAME

 European BlackjackPLAY GAME

 Pirate 21 BlackjackPLAY GAME

 PontoonPLAY GAME

 Single Deck BlackjackPLAY GAME

 Super 7 BlackjackPLAY GAME

 Vegas Strip: Gold SeriesPLAY GAME

 Spanish BlackjackPLAY GAME

 Premier Blackjack High StreakPLAY GAME

 Classic Blackjack Golden SeriesPLAY GAME

 Atlantic City Golden SeriesPLAY GAME

 Lucky SevensPLAY GAME

 That’s the list of the very best free Blackjack games that you can play anytime you want to play a hand online.

 You find everything on this list. From Blackjack Surrender to Lucky Sevens – you don’t need anything else to find the top free Blackjack games to play online.

 Get ready. It’s time for the first shuffle up and deal!

 free blackjack surrender

 PLAY GAME

 Blackjack Surrender by BGaming is one of the most popular iterations of Blackjack.

 Here, you have the chance to surrender your bet if, early in the game, you see that it might be impossible to beat the dealer.

 As a result, you can get a half of your bet back instead of losing it all.

 free blackjack for fun

 PLAY GAME

 In this free Blackjack game, the dealer must stand on all 17s, which is quite a good rule.

 This version shows you the dealer’s cards face up, which changes how you make your decisions.

 This little twist makes the game somewhat more interesting than the classic version we described on the guide on how to play Blackjack published here on PokerNews.com.

 blackjack games for fun

 PLAY GAME

 As the title of this Blackjack game for fun suggests, the game lets you bet on multiple hands – up to three, to be exact.

 The house edge of Multihand Blackjack is 99.33%. This makes the game one of the top choices to make when you want to play Blackjack online.

 Just keep in mind that playing three hands of blackjack at the same time costs you three time more than the regular game…and can drain your wallet three times faster.

 blackjack games

 PLAY GAME

 You play this Blackjack variant with six decks, so card counting might be a bit tricky (read: impossible).

 In case you don’t know what I am talking about or you don’t see why a six-deck shoe complicated things, you should look learn more about counting cards in Blackjack and a few other other tricks that can help you win more.

 Other than that, American Blackjack is like the classic Blackjack game you love – with a 3:2 payout when you reach 21 points.

 play blackjack

 PLAY GAME

 In this game, you can bet on up to three hands – but it’s not the only feature that sets the game apart.

 There’s blackjack online for fun also the Burn option that lets you exchange one exposed card for a new one.

 Play this Blackjack game for fun to practise this feature and see if it helps you win more.

 blackjack free play

 PLAY GAME

 If you’ve ever wanted to play European Blackjack for free, well…here’s your chance.

 This is the version where the dealer has to stand on 17 and draw on 16. Getting 21 pays you three to two, and blackjack online for fun the insurance pays two to one.

 For more info, read this article on European Blackjack that explains the ins and outs of this game.

 pirate blackjack

 PLAY GAME

 The first thing you should know about blackjack online for fun Pirate 21 is the fact that it’s played on six decks…with all 10s excluded.

 Damn – this seems rather unfortunate to the player.

 However, not all hope is lost – the game has lots of other features.

 E.g. You can make a side bet in hopes that either of your first two cards matches the dealer’s card.

 pontoon blackjack free

 PLAY GAME

 Many players love Blackjack, but not many have even heard about Pontoon.

 If Pontoon is a new game for you, go ahead and play it for free – you already know how to do it.

 Why?

 Because you play it just like you play Blackjack online. The only difference is the Pontoon hand (comprised of a ten and an ace), which pays extra.

 free blackjack games for fun

 PLAY GAME

 In case you want to play a free Blackjack game with only one deck of cards – fire up a game of single deck Blackjack.

 This version is precisely what you need when you’re in the mood for something very simple, fun, and with the best odds.

 Also, this is the easiest game to play for a card counter and the right single deck Blackjack strategy can do wonders to your bankroll.

 free casino games

 PLAY GAME

 This is a card game for those who like side bets, as it allows you to play with up to three hands, each one having the option of an additional bet that can lead to the Super 7 bonus.

 If the first card dealt to you has the value of seven, you win by three to one.

 The more consecutive sevens you get, the bigger your reward becomes.

 blackjack for fun

 PLAY GAME

 Open the demo version of Vegas Strip Blackjack if you want to play for fun…and discover your new favorite.

 This is one of the most classic Blackjack versions – the only thing that sets this game apart is its modern design.

 online blackjack free

 PLAY GAME

 In case you’ve never seen this game before, here are the basics:

 You play Spanish Blackjack with eight Spanish card decks, have the possibility of a late surrender, and split up to three times to have four hands.

 These (and other) rules makes this free Blackjack game a little bit more complicated – that’s why you should try it out for free first before you play for real money.

 play free blackjack

 PLAY GAME

 Here’s the deal with this free Blackjack game: before you start playing, you have to pick your game.

 You can choose from Multihand, Multihand Bonus, High Streak, and Hi Lo Blackjack variations.

 Each of the versions have their own set of rules, which you can read after choosing the game.

 classic blackjack

 PLAY GAME

 Fun fact about this Blackjack game: there’s nothing particularly interesting about it.

 However, it doesn’t mean you shouldn’t play it.

 After so many weird Blackjack variations, it’s nice to go back to basics – isn’t it?

 blackjack

 PLAY GAME

 This version is played with eight full decks and offers the chance to surrender late.

 Basically, it’s the standard version played in the USA at land-based Casinos and online.

 blackjack online casino

 PLAY GAME

 If pretty graphics are important to you when you play Blackjack for real money (or for fun), then you’ll like this game a lot.

 You’ll play this version with six 52-card decks. Also, you can bet on up to three hands at the time – but only if you’re 100 percent sure of your luck.

 The promotion presented on this page was available at the time of writing. With some Casino promotions changing on daily basis, we suggest you to check on the site if it still available. Also, please do not forget to read the terms and conditions in full before you accept a bonus.

 Sharelines

 Play 16 different FREE Blackjack games and choose your favorite!