หน้าแรก » หัวข้อพิเศษ

Fivem Blackjack: งาน Diamond Blackjack Fiveem

2021年09月24日

 build me a website

 6 days left

 … helmets, visors, capes / no capes, armour, jumpers, pants, boxing gloves, sports gear equipment, balls, necklaces/bling / championship rings, boot and fist metals (black diamond, platinum, gold, silver, blue steel metal, standard edition) and a variety of weapons and shields all of it colour coded according to rarity, that could make developing this

 Game Consoles

 Game Design

 Graphic Design

 Logo Design

 Website Design

 $4456

 (Avg Bid)

 $4456

 Avg Bid

 10 bids

 Bid now

 Trophy icon

 NEED PHOTO EDITOR for my Hip Hop Diamond Jewelry Company and instagram

 1 day left

 …page.

 [login to view URL]

 [login to view URL]

 I will provide couple photos below. The best edited picture that fits my Instagram page and makes my diamond jewelry look the best will win contest. I have a lot of work need to be done every week and would love to work long term with the winner ideally.

 I am seeking creativity!

 Adobe Lightroom

 Graphic Design

 Photo Editing

 Photoshop

 Photoshop Design

 $40

 (Avg Bid)

 Guaranteed

 $40

 47 entries

 Enter now

 Gta V Fivem Esx server Programmer

 5 days left

 i need Gta FiveM Programmer that can edit and make scripts for my Esx Server

 specialized only ..

 Game Development

 $30 – $60

 $30 – $60

 0 bids

 Bid now

 Writer for website about online casinos – Casino Games [1]

 5 days left

 VERIFIED

 Hello,

 I am creating a website about o…creating a website about online casinos. It will have casino reviews, information about popular games, casino bonuses etc.

 I need texts about:

 Baccarat [1500-2000 words]

 Blackjack [1500-2000 words]

 Roulette [1500-2000 words]

 I will send you sites as examples and keywords that must be used in this text.

 Article Rewriting

 Article Writing

 Content Writing

 Copywriting

 Ghostwriting

 $161

 (Avg Bid)

 $161

 Avg Bid

 20 bids

 Bid now

 Diamond jewellery website design

 5 days left

 I would like someone to either add a facility for a live diamond search option using a diamond data feed to my existing website or to re-design my website and include a diamond search option as above. Small online diamond jewellery company focusing on bespoke fivem blackjack orders.

 Graphic Design

 PHP

 SEO

 Website Design

 $1477

 (Avg Bid)

 $1477

 Avg Bid

 102 bids

 Bid now

 EDIT Lua scrips for FIVEM server GTA5

 4 days left

 Looking for a professional LUA developer to edit working scripts to change / add features

 Database Administration

 Game Development

 Lua

 MySQL

 $157

 (Avg Bid)

 $157

 Avg Bid

 4 bids

 Bid now

 Crypto Casino

 4 days left

 The aim of my project is to create a crypto casino as similar as possible to [login to view URL], [login to view URL] and fivem blackjack betfury.io. Initially with only original games like dice, crash, limbo, blackjack, plinko, wheel, roullete, etc.

 Blockchain

 HTML

 JavaScript

 PHP

 Website Design

 $2266

 (Avg Bid)

 $2266

 Avg Bid

 16 bids

 Bid now

 Create me a fivem ESX phone

 4 days left

 VERIFIED

 i need a fivem programmer wich can make me a custom phone

 HTML5

 Lua

 Node.js

 $28

 (Avg Bid)

 $28

 Avg Bid

 2 bids

 Bid now

 Trophy iconfivem blackjack

 Recreate POSH Logo

 12 hours left

 POSH replace the O with a diamond

 Tag Line underneath: professional, organized, stress-free, help

 Concierge Service Logo

 Graphic Design

 Logo Design

 Photoshop

 $30

 (Avg Bid)

 Guaranteed

 $30

 241 entries

 Enter now

 fivem create me a fivem loadscreen or gta 5 loadscreen

 1 day left

 VERIFIED

 create me a gta 5 loadscreen or fivem

 After Effects

 Animation

 Video Editing

 Video Production

 $20

 (Avg Bid)

 $20

 Avg Bid

 6 bids

 Bid now

 FiveM custom Lua Developer

 1 day left

 Looking for a Lua developer to work on our fivem Server / scripts

 Graphical User Interface (GUI)

 Java

 Lua

 MySQL

 $156

 (Avg Bid)

 $156

 Avg Bid

 5 bids

 Bid now

 Middle Eastern Food

 15 hours left

 Middle Eastern Food: What I need is …What I need is the following

 Name

 Logo Design

 Packaging Design (everything related to the packaging)

 The following products will be made:

 1: Kibbeh 3 types

 A: Long like diamond-shaped

 B: Round and flat

 C: Small ball shaped

 2: Kebab

 3: Falafel

 4: Baklava

 5: Sweets like Maamoul

 We might add more later.

 Brochure Design

 Corporate Identity

 Covers & Packaging

 Graphic Design

 Logo Design

 $109

 (Avg Bid)

 $109

 Avg Bid

 52 bids

 Bid now

 Simple App for Android / IOS

 10 hours left

 VERIFIED

 …Images

 Videos

 Formulas

 For the first time, the app should show ways to generate long-term profits in the online live casino with blackjack.

 Over several years, I have analyzed the principles, risks, and opportunities for blackjack and would like to pass on my experience with the help of rules, certain formulas, and important principles for the long term

 Android

 iPhone

 JavaScript

 Mobile App Development

 Objective C

 $397

 (Avg Bid)

 $397

 Avg Bid

 29 bids

 Bid now

 fivem server

 10 hours left

 need someone who can build a fivem server and has knowledge about it and have previous exprences. I need scripts for leo interaction menu, radar, emotes, text chat, to delete cars and do mass dv’s, Id like a priority script and a nearest postal script, a postal map, a loading screen, and working discord ace perms.

 MySQL

 Web Hosting

 $128

 (Avg Bid)

 $128

 Avg Bid

 8 bids

 Bid now

 Trophy icon

 Spongbob gangsta

 6 hours left

 $50-$100 contest, I’m looking for a graphic design of a spongbob gangsta nft!! I want spongebob to have a Bitcoin symbol gold and diamond chain, I want his clothes to be fire!! I want him to have a cigar in his mouth, throwing up this ““!!

 Anything Goes

 Graphic Design

 Illustrator

 Website Design

 $10

 (Avg Bid)

 Guaranteed

 $10

 11 entries

 Enter now

 Jewelry CAD design based on image

 Ended

 VERIFIED

 Diamond pendant design based on image and instructions.

 3inch height

 CAD/CAM

 Jewellery

 $15

 (Avg Bid)

 $15

 Avg Bid

 10 bids

 Bid now

 Trophy icon

 Two Charms

 Ended

 …depicting the bond of two sisters .

 Some ideas for the logo : 2 pendants(=2 charms),

 **not necessary to use just given for ideas***

 ***Update. Don’t post only the diamond that everybody is posting, unless you have something very different to show.

 *** No crowns or leaves or aggressive fonts!

 Please don’t use only TC for the logo like everyone

 Arts & Crafts

 Graphic Design

 Illustrator

 Logo Design

 Photoshop

 $130

 (Avg Bid)

 Guaranteed

 Top Contest

 $130

 1027 entries

 Enter now

 [PL ONLY] Skrypt serwera gamingowego typu roleplay na platformie FiveM

 6 days left

 …temat za?o?eń gry typu Roleplay. Jeste?my duetem graczy z ponad 14-letnim do?wiadczeniem w dziedzinie RP, a nasza misja to za?o?enie projektu typu Voice Chat na platformie FiveM, ale z za?o?eniami mocno nacisk?j?cych na realia prawdziwe (nie ma konkurencji rynkowej na taki typ projektu).

 Jako, i? projekt docelowo b?dzie non-profit lub z czasem z przychodem

 CSS

 HTML

 JavaScript

 Lua

 $140

 (Avg Bid)

 $140

 Avg Bid

 2 bids

 Bid now

 Server RolePlay FiveM

 6 days left

 Poszukuj? osób biegle pos?uguj?cych si? j?zykami Lua, HTML, css i javascript. Naszym zamiarem jest utworzy? serwer do dla wielu graczy, na którym odgrywany jest typ rozgrywki RolePlay. Wymagam napisania stabilnego kodu wedle moich oczekiwań, wszystkie instrukcje tego, co i jak chc? widzie? na moim serwerze s? do ustalenia na discordzie. Ch?tnie si? dogadam.

 CSS

 HTML

 JavaScript

 Lua

 Polish

 $120

 (Avg Bid)

 $120

 Avg Bid

 2 bids

 Bid now

 Caribbean Rp server fivem

 6 days left

 Necesito un programador de fivem que me pueda ayudar con esta lista !!!!!!!

 1. Arreglar la ropa de los presos en federal.

 2. Cambiarle el nombre a la kamacho , ya que tiene marabunta.

 3. Quitar todos los kits de reparación de las tiendas , ya que no estan funcionando , mejor que los mecanicos se encarguen de eso ( por ahora )

 4. Cambiar /creditos

 C Programming

 $25 – $50 / hr

 $25 – $50 / hr

 0 bids

 Bid now

 Grabación de video de producto

 6 days left

 Hola,

 Estamos buscando la grabación y edición de un producto de antenas de seguridad para biblioteca [login to view URL]

 El objetivo es mostrar características técnicas del producto con una duración máxima de 4 minutos.

 Esta grabación sería en CDMX o Puebla, dependiendo de donde nos den permiso

 Audio Services

 Spanish

 Video Editing

 Video Production

 Video Services

 $425

 (Avg Bid)

 $425

 Avg Bid

 10 bids

 Bid now

 Solicitud de Developer

 5 days left

 Buenas estoy buscando Developer ” Desarroladores” para llevar el mantenimiento…un servidor, basado en .lua, Seria mantenimiento, creacion de scripts, adaptacion, si sabe adptar mejor, se estaria trabajando para un servidor de GTA V en la plataforma Fivem

 framework : ESX

 .lua

 Interesados mandar un MD, Se le pagaria por su trabajo etc.

 Un saludo.

 Lua

 $21 / hr

 (Avg Bid)

 $21 / hr

 Avg Bid

 1 bids

 Bid now

 VENDO SERVIDOR DE FIVEM (COMPLETO)

 5 days left

 Vendo servidores de fivem totalmente completos.

 El servidor tiene todos los scripts principales: trabajos, concesionario, tiendas etc….

 si quereis algo en especial os lo pongo totalmente gratis por ejemplo coches reales.

 HTML

 Linux

 MySQL

 PHP

 Software Architecture

 $9 – $35

 $9 – $35

 0 bids

 Bid now

 SERVIDOR FIVEM GAMEMOD EXCLUSIVO

 4 days left

 PROCURO DESENVOLVEDORES PARA UM PROJETO FIVEM,PARA UM GAME MOD NO ESTILO 5 VS 5 OU 10 VS 10

 (PROJETO DO ZERO)

 ALGUMAS METAS A SER COMPRIDAS NA CONTRATAO:

 -SISTEMA DE SELEO DE AVATARES

 -SISTEMA DE LEVEL

 -SISTEMA DE MODO DE JOGO (MATA-MATA EM EQUIPE,CAPTURA BANDEIRA, SOBREVIVENCIA, BURNOUT(PERSEGUIO VEICULAR)

 -SISTEMA DE COMPRA (ARMAS,EQUIPAMEN…

 Game Design

 Server

 $30 – $250

 $30 – $250

 0 bids

 Bid now

 Angel-V Roleplay

 4 days left

 Ich suche eine Person, die Werbung macht und mehr Leute auf meinen GtaV FiveM-Server bringt. Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen zu unseren Angeboten, die Sie beim Start einer Werbekampagne unterstützen!

 Instagram

 Twitch

 $19

 (Avg Bid)

 $19

 Avg Bid

 2 bids

 Bid now