หน้าแรก » ออนไลน์

แบล็คแจ็คแคชแบ็กแบล็กแจ็ค: การคืนเงินแบล็คแจ็ครีวิว 2021 | ชนะโดยไม่ต้องตีตัวแทนจำหน่าย

2021-09-24

  Live cashback blackjack

  In its essence, this game doesn’t differ all that much from a classic Vegas Strip version. The house uses a shoe made of six 52-card decks, stands on all 17s, and doesn’t peek for Blackjack. Your goal is the same — achieve a higher score than the dealer without going over 21. You can choose to play with up to five hands to increase the volatility.

  While trying to decide your next move, you’ll be tempted by a “Cashback” button. Cashback Blackjack by Playtech gives you the option to take a sum of money before the house plays their hand. The offered amount depends on how your hand total stacks up against the dealer’s up-card. Most often, it will be lower than your bet, but sometimes, you can walk away with extra money in your pocket.

  Here are the regulations regarding cashback blackjack splits and double downs:

  Re-splitting is not allowed.

  You can draw additional cards to split hands and take cashback except when dividing Aces.

  Doubling can happen on any normal and split hand with two cards.

  If you double against a 10-value card and the dealer gets a natural, Cashback Blackjack online returns half of your wager. However, that won’t happen if the up-card is an Ace.

  It’s possible to take insurance, but the house edge on this bet isn’t optimal. Our advice is to enter “Settings” and disable it altogether. Aside from that, you can put money on the “21+3” and “Player/Dealer Pairs” side bets. The 10-card Charlie rule is also in effect, so you’ll win if you manage to draw 10 cards without busting.