หน้าแรก » หัวข้อพิเศษ

แบล็คแจ็คเพื่อความสนุก: เรียนรู้วิธีการเล่นแบล็คแจ็ค \u0026 # 8211;หนึ่งในเกมคาสิโนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

2021年09月24日

  ?

  Additional Cards

  Players will be offered in turn to take as many additional cards as they wish until they think they have a score closer to 21 than the dealer will achieve. The following special options are available to the player ONLY after the first two cards have been dealt:

  ‘Splitting’ your hand into two different hands is possible if your first two cards are the same except for pairs of 4, 5, or 10’s. To indicate you want to ‘split’ make an additional bet equal to your original one. The dealer will split your cards and place an additional card on each card creating two hands that you can then play. You are permitted to split more than once if you wish. When Aces are split the player may only take one more card and if the score of 21 is achieved this does NOT count as ‘Blackjack’.

  ‘Double Down’ is allowed if the players first blackjack for fun two cards total 9, 10 or 11 the player may double their bet but they will ONLY draw one further card. ‘Insurance’ can be taken if you have blackjack and the dealers up card shows an ace. To do this you must bet half your original bet. If the dealer has Blackjack you will win your insurance bet at the rate 2:1 and you stand off on your Blackjack hand. If the dealer does not have blackjack you lose the insurance bet but get paid 3:2 for Blackjack.